Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego „JUVIRA” założona została 1 grudnia 2010 roku i działa jako mikroprzedsiębiorstwo na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej. Od jej powstania, prowadzący ją radca prawny – dr Rafał Piotr Depczyński, nawiązał współpracę m. in. z jednostkami wojskowymi, położonymi na terenie woj. Pomorskiego. Z częścią z nich współpracuje do chwili obecnej. Przez okres istnienia kancelarii znakomita większość załatwionych w niej spraw zakończona została zgodnie z oczekiwaniami klientów. Prowadzący kancelarię posiada m. in. poświadczenie bezpieczeństwa osobowego dopuszczające do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne”.

UWAGA:

1 marca 2014 roku siedziba kancelarii została przeniesiona z budynku Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego w Gdyni do nowego lokalu, położonego w Gdyni przy ul. Gorczycowej 4A/1.

Adres do kontaktu listowego : 81-570 Gdynia 11, skrytka pocztowa 50.